top of page

Khu đô thị cao cấp Vườn Phượng Hoàng

Khu đô thị cao cấp Vườn Phượng Hoàng tại thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên. 
Quy mô : 77 ha

2015-2018

VOUGUE - LUXURY ITALIAN DESIGN FURNITURE

2015-2018

ITALIAN LUXURY DESIGN FURNITURE

bottom of page