top of page
anh anh gae 4.jpg

GAETANO NATELLA

C.E.O

Mr Gaetano Natella

Sinh ngày 29/01/1976

Tốt nghiệp ngành kiến trúc tại đại học Napoli ngày 26/01/2004

Tốt nghiệp khóa thạc sỹ bậc II về "Quy hoạch và thiết kế đô thị trong việc quản lý sự chuyển biến lãnh thổ" Khoa Kiến trúc tại trường Đại học Napoli vào ngày 29/03/2007 với điểm số xuất sắc.   

Lấy bằng hành nghề kiến trúc sư tại trường đại học Napoli. 

Đã có thời gian công tác giảng dạy tại Khoa Kiến trúc Trường Đại học Napoli 

Kinh nghiệm làm việc cho các dự án tại nhiều nước trên thế giới.

Mr Gaetano Natella hiện đang giữ chức vụ  Giám đốc điều hành tại Công ty Gae & Partners Italia Architecture.

Mr Gaetano Natella

of birth: 29/01/1976

Graduated in Architecture at the University of Naples on January 26, 2004 Graduated from the Faculty of Architecture at the University of Naples on March 29, 2007 with excellent grades in "Urban Design and Planning in Managing Territorial Change". Obtained an architectural practice at the University of Naples. Having spent time teaching at the Faculty of Architecture at the University of Naples

Experience working for projects in various countries. Mr Gaetano Natella is currently the Managing Director at Gae & Partners Italia Architecture.

bottom of page